חוקים ודרישות רגולציה

דרישות גושן (Isox) –

אכיפה מנהלית –

החוק למניעת הלבנת הון

ניהול טכנולוגייה בגופים מוסדיים

אבטחת המידע בגופים מוסדיים (הוראה 207)

ניהול בנקאי תקין (הוראה 307)

SOX

PCI DSS

HIPPA SECURITY

GLBA

RED FLAG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *