מאמרים וקישורים

בקישורים הבאים, תוכלו למצוא קישורים למסמכים רשמיים, לאתרים רלוונטיים ולקבצים המפרטים, מסבירים ומשלימים את תחומי הממשל, ניהול הסיכונים והתאימות הרגולטורית:

הגדרות והמלצות לממשל

מסגרות עבודה ותקנים עולמיים

חוקים ודרישות רגולציה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *