פרופיל חברה

חברת Know-IT מספקת ייעוץ, ליווי, יישום והטמעה של עקרונות ממשל בתהליכי מערכות המידע ואבטחה בעידן הסייבר.

אנו מוודאים כי לארגונים קיימת מוכנות אבטחה המאפשרת פעילות עסקית במרחב הסייבר.
אנו מסייעים להגדיר, לבנות, להריץ ולנטר מוכנות זו.

מטרתנו היא להוביל את מתודולוגיית הפעולה בנושא הגנה בסייבר.

בשנים האחרונות צברנו ניסיון מעשי ויכולת לבנות ממשל הגנה בסייבר יעיל, מעשי ובר השגה כלכלי.

פעילותנו נתמכת בסטנדרטים עולמיים ומסגרות עבודה מקובלות בארגונים, תוך שימת דגש על התאמתם לצורכי הניהול בישראל ובעברית.

בניית תהליכי הגנה בסייבר, מבוססי ממשל, מוודאים כי קיימת אסטרטגיית הגנה כוללת המבוססת על הגנה מותאמת לגורמי התקיפה הרלוונטיים, לחולשות הקיימות ולנכסי טכנולוגיית המידע המהווים בסיס ליתרון היחסי של הארגון. כמו כן, אנו שואפים לייצר:

– בסיס ידע ומודעות ניהולית לסיכונים הרלוונטיים לארגון בפעילותו במרחב הסייבר.

– פעילות הגנה בסייבר הנמדדת במדדים עסקיים על מנת לוודא כי הפעילות מבוצעת בהתאמה לאסטרטגיה הניהולית של הארגון.

בניית תהליכי ממשל טכנולוגיית המידע מוודאים כי האסטרטגיה העסקית נתמכת במערכות המידע הארגוניות וכי היעדים והמטרות של מערכות המידע עומדים ונמדדים בהתאמה ליעדים העסקיים של הארגון. במקביל, סיכונים טכנולוגיים מזוהים ומנוהלים תחת ניהול סיכונים ארגוני ובהתאם לסיבולת הארגונית וכי תוצרי טכנולוגיית המידע נמדדים עפ”י מדדים עסקיים וזאת על מנת, למקסם ולתת מענה אופטימלי להשקעות בטכנולוגיית המידע, ניהול ההוצאות, ניהול המשאבים ויכולת מתן השירות של טכנולוגיית המידע.

תפיסת עולמנו המקצועית, מתבססת על הטמעת עקרונות ממשל (Governance) המשרתים את כלל רבדי הארגון מלמעלה למטה. החל מחברי הדירקטוריון (Board of Directors) להגדרה וקביעת היעדים והמטרות העסקיות ומסגרות הפעולה להנהלת הארגון (Management), דרך פעולות ההנהלה למיקסום רווחים והצלחה עסקית, לטובת כל בעלי העניין הרלוונטיים (Shareholders) בעולם העסקים של עידן הסייבר.

אנו נדאג כי אתם  מאבטחים, שומרים ומעצימים את היתרון העסקי והתחרותי שלכם תוך ניהול הסיכונים (Risk Management) ובהתאמה לדרישות הרגולציה (Compliance) הנדרשים מכם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *