דרישות והגדרות ממשל

פירוט והסברים על מסגרות עבודה עבור ממשל תאגידי וממשל טכנולוגיות המידע ניתן למצוא בפוסטים:

  1. מסגרות עבודה מקובלות בממשל
  2. מסגרות עבודה מקובלות בממשל טכנולוגיית המידע

קישורים למסגרות המצויינות בפוסטים הללו:

הרשות לניירות ערך – דוח ועדת גושן.

הרשות לניירות ערך – אכיפה מנהלית

המכון האירופאי לממשל תאגידי – ecgi.org

הנחיות הבורסה בלונדון לממשל תאגידי – The Combined Code of Corporate Governance:2006

הנחיות הבורסה בניו יורק לממשל תאגידי – Report of the NYSE Commission on Corporate Governance

הנחיות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OCED) לממשל תאגידי –

Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *