דף הבית

חברת Know-IT הינה חברה צעירה המספקת ייעוץ, ליווי, יישום והטמעה של עקרונות ממשל תאגידי (Corporate Governance), בדגש על ממשל טכנולוגיית המידע ( Governance of Information Technology) וממשל הגנה בסייבר (Cyber Security Governance).

אנו פועלים משנת 2010 ומטרתינו לעזור לכם להטמיע עקרונות ממשל המבוססים על סטנדרטים עולמיים ומסגרות עבודה מקובלות, תוך שימת דגש על התאמתם לצורכי הניהול בישראל, הפיכת המושגים לפשוטים, מובנים ובעיקר בעברית.

בשנים האחרונות פיתחנו מיומנויות גבוהות וניסיון רב בפיתוח מתודולוגיות הגנה בסייבר.
מהגדרת מסגרת פעולה (Framework) ארגונית, פיתוח מדיניות (Policy), אסטרטגיה (Strategy) ותכניות עבודה (Working Plans), דרך יצירת נהלים ושיטות מתודיות לניהול אירועי סייבר (Incident Handeling) ועד לבניה ותרגול דרכי פעולה ותגובה (Incident Response) בעת חשד לאירוע.

אנו מוצאים כי ניהול ההגנה בסייבר באופן מתודולוגי, מבוסס ממשל, מסייע לארגון לשרת את כל בעלי העניין בו. עקרונות הממשל מוודאים כי היעדים מושגים וטכנולוגיית המידע ותהליכי ההגנה בסייבר מספקים ערך לתמוך ואף להעצים ולהגדיל את יעדי הארגון.