שרותי ייעוץ

אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ, ליווי, יישום והטמעה של עקרונות ממשל תאגידי (Corporate Governance), בדגש על ממשל טכנולוגיית המידע (IT Governance).
שירותינו מבוססים על מתודולוגיות, מסגרות עבודה ותקנים בינלאומיים המקובלים בעולם העסקי, תוך שימת דגש על התאמתם לצרכי הלקוח בצורה פשוטה , מובנת ובמידת הצורך בעברית.
השירותים:
תאימות רגולטורית
המשכיות עסקית כבסיס לפתרון טכנולוגי

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *