ניהול סיכונים

ניהול סיכונים מטרתו לאתר ולזהות סיכונים הכוללים אירועים ו/או פעולות העלולות להזיק ולפגוע בארגון. הסיכון נמדד על פי רמת הנזק שעלול להיגרם אל מול הסבירות שהוא אכן יתממש.

חברת Know-IT מייעצת לארגונים בניהול סיכונים עסקיים העלולים לנבוע משימוש או אי שימוש ומתפעול או אי תפעול של טכנולוגיית המידע.

כחלק בלתי נפרד ממשל, תפקידנו לסייע לארגון לזהות ולהעריך באופן שוטף סיכונים הנובעים ממערך הטכנולוגי בארגון העלול להשפיע על הפעילות העסקית שלו. במקביל, אנו מייעצים כיצד להתמודד, לצמצם ואף לבטל סיכונים אלו.

על מנת לעשות כן, אנו נעזרים במתודולוגיות ופרקטיקות מובילות בניהול סיכונים, כגון:

עולם הסיכונים של חברות ציבוריות (עפ”י EY)

ISO31000:2009 – Risk Management

Rims – Enterprise Risk Management Standard

COSO – Enterprise Risk Management Standard

ISO27005:2009 – Information Security Risk Management

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *