כתיבת נהלים

יישום עקרונות ממשל מבוסס על הגדרת אסטרטגיה ארגונית ובניית כל התשתית הנדרשת ליישומה, לרבות טכנולוגיית המידע.

כתיבת מסמכי המדיניות, האסטרטגיה, ונהלי העבודה מהווים תיעוד תשתית זו.
במקביל, מסמכולוגיה זו מאפשרת לארגון לשמר את הידע שנרכש ולאחר מכן נצבר תוך צמצום הסיכונים הכרוכים בהעדר הכרה או ידיעת התהליך.
התיעוד הנרחב מביא לידי ביטוי את חלוקת הסמכויות ותחומי האחריות של כל הגורמים המשתתפים בפעילות הארגונית לרבות חלוקת העבודה ביניהם.
נהלי העבודה מבטאים בצורה ברורה, קלה ולעתים אפילו ויזואלית, את אופן ביצוע התהליך ומגדיר את פעילות כל בעל תפקיד בתהליך.

חברת Know-IT צברה ניסיון רב בכתיבת מסמכי מדיניות ונהלים עבור מרבית תהליכי טכנולוגיית המידע ותחומי אבטחת המידע, הן באנגלית והן בעברית.

תהליך כתיבת נהלים מתבסס על השלבים הבאים:

1. הבנת התהליכים הנבחרים לתיעוד וזיהוי סביבת הבקרה הנדרשת עבורם.

2. הכרה של כל המשתתפים בתחומי האחריות וחלוקת הסמכויות בתהליך.

3. כתיבת טיוטת נוהל ובחינה האם הוא מתאר נאמנה את התהליך, סביבת הבקרה, אפשרויות דיווח, ניטור ומענה להחלטות הנהלה, חוקים, תקנות ודרישות רגולציה.

4. אישור טיוטת הנוהל ע”י הגורם המוסמך מטעם הארגון.

5. הפצת הנוהל לכל המשתתפים בתהליך (בד”כ כולל גם הפצה פנים ארגונית).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *