יישום עקרונות ממשל

מטרת ממשל טכנולוגיית המידע היא לוודא כי טכנולוגיית המידע תומכת ואף מעצימה את השגת היעדים הארגוניים, תוך ניהול הסיכונים הרלוונטיים לטכנולוגיה ותאימות לדרישות פנימיות וחיצוניות (חוקים, תקנות ו/או רגולציה), תוך כדי מדידה ושיפור מתמיד.

חברת Know-IT, מספקת שירותי ייעוץ וליווי במהלך אימוץ עקרונות ממשל.

ממשל תאגידי הוא מכלול התהליכים באמצעותם חברות מנוהלות ומבוקרות.
הממשל מגדיר את הסמכויות והאחריות בין חברי הארגון כגון: דירקטוריון, שדרת הניהול ובעלי המניות. הממשל קובע את החוקים והנהלים לביצוע החלטות בארגון, ובכך הממשל מגדיר את המבנה הארגוני, הקובע את יעדי הארגון, הדרכים להשגתם וסביבת הבקרה הנדרשת לתהליכים אלו. כיוון שכלל התהליכים הארגוניים מנוהלים במערכות המידע הארגוניים, הרי ממשל טכנולוגיית המידע הוא נגזרת מתבקשת מהממשל התאגידי.

הייעוץ שאנו מספקים מבוסס על מתודולוגיות ופרקטיקות מקובלות בעולם, כגון:
ממשל עפ”י הנחיות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי – OECD
תקן ISO38500:Corporate Governance of IT
מסגרת עבודה COBIT 5
ארגון OCEG – מודל Red Book 2.1: GRC Capability Model

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *