הגנה בסייבר

 

חברת Know-IT הינה מהמנוסות ביותר בשוק המקומי בפיתוח מתודולוגיות לניהול הגנה בסייבר.

במסגרת הפעילות העסקית שלנו, לקחנו חלק מהותי ומשמעותי בפיתוח תפיסת ההגנה של צה”ל, תוך פיתוח מתודולוגיית ניהול אירוע סייבר ובניית תשתית ידע נדרשת לפעילות תגובתית לאירועי סייבר.

עיקרי השירותים שאנו מספקים:

ממשל הגנה בסייבר (Cyber Security Governance) – התאמת מבנה ארגוני המאפשר חלוקת אחריות ניהולית ביחידות העסקיות השונות ומתן הסמכויות המתאימות למיצוי האחריות למימוש אסטרטגיה ברורה תוך מדידה ויצירת ערוצי דיווח ועדכון.

מסגרת פעולה להגנה בסייבר (Cyber Security Framework) – קביעת מסגרת הפעילות העסקית הדורשת הגנה בסייבר, תוך בניית שיטה להערכה ותעדוף של איומים, סיכונים, תהליכים ונכסים ארגוניים עיקריים.

מדיניות ואסטרטגיה להגנה בסייבר (Cyber Security Strategy & Policy) – פיתוח מדיניות ארגונית המגדירה את אופן ההתמודדות הארגונית אל מול איומי וסיכוני הסייבר ותכנית אסטרטגית המציגה את עיקרי הדרך ופרקי הזמן הנדרשים להשגת המדיניות.

ניהול סיכוני סייבר (Cyber Risks) – בניית מודל ייחוס האיום לארגון ובהתאמה מודל להערכה וכימות סיכוני סייבר. אנו נוודא כי סיכונים עסקיים המשויכים לאיומי הסייבר מנוהלים כחלק אינטגרלי מתכנית ניהול הסיכונים המרכזית של הארגון.

פיתוח תרבות סייבר ארגונית (Cyber Culture) – בניית והתאמת תרבות ארגונית המאמצת יתרונות עסקיים על בסיס טכנולוגיה של היום ומוכנה לקליטת הטכנולוגיה של מחר. יצירת תשתית טכנולוגית והרגלי שימוש ביכולת הפצה ושיווק דיגיטליים, שימוש במדיה החברתית וכדומה.

אימות ואתגור תכנית ההגנה בסייבר הארגונית (Cyber Security Challenging) – בחינה מחודשת באופן תקופתי ותמידי של תכניות הפעולה בהגנה בסייבר. אנו מבצעים הערכה, אימות ואתגור לכל תכנית פעולה טקטית בתחומי הגנה בסייבר, תכניות הפחתה לסיכונים שזוהו ו/או תכניות אסטרטגיות הנדרשות לאישור גורמי ממשל וניהול כאחד.