מסגרות עבודה מקובלות בממשל

כאשר אנו רוצים ליישם ממשל (תאגידי או אחר) אנו משתדלים להשתמש במתודולוגיה / מסגרת עבודה כלשהיא.
המטרה היא “לא להמציא שום גלגל”, אלא לקחת הנחיות עבודה מקובלות וליישם אותם בצורה הטובה ביותר בארגון שלנו.

מהי מסגרת עבודה? מסגרת עבודה היא אוסף תובנות שהושגו במטרה לבנות וליישם ממשל בארגונים שונים. במרבית המקרים, מדובר בתקנות ובחוקים שמדינות אימצו עבור חברות ציבוריות בתחום שיפוטם ו/או הנסחרות בבורסות המקומיות. אלו הם קווים מנחים, גנריים וכלליים ליישום תוכנית פעולה בצורה מסוימת ושתוביל לתוצרים מוגדרים מראש.

רוצים לדעת עד כמה אתם בקיאים במסגרות עבודה לממשל? המשיכו לקרוא ונראה מי מכיר יותר…

 בואו ננסה להתחיל מההתחלה, עקרונות ממשל מתחילים בעקרונות ממשל תאגידי.
ממשל תאגידי אפקטיבי מכסה את כלל התהליכים העסקיים בארגון, ועקרונותיו באים לידי ביטוי בניהול מרבית אם לא כלל האספקטים הניהוליים. יש דגש רב בניהול הפנים ארגוני. למשל: הגדרת תפקידים ותחומי אחריות, התנהלות בעלים, יחס לבעלי עניין, דירקטוריון, בקרת פנים ומעגלי בקרה, התנהלות למניעת מעילות והונאות, הטרדה מינית וכדומה.
ממשל תאגידי מתייחס גם לניהול חוץ ארגוני. למשל: ללקוחות, לרשויות, בעזרה לקהילה, במוניטין חברתי, בסביבה העסקית של הארגון וכדומה.

בישראל אין מסגרת עבודה / קוד ממשל תאגידי רשמי, למעט חוק החברות.
בשנת 2005, הרשות לניירות ערך מינתה ועדה בראשות זוהר גושן, שקיבלה את שמה (מי ינחש?) כועדת גושן. מטרתה העיקרית של הועדה, הייתה להמליץ על קוד ממשל תאגידי לחברות ציבוריות בישראל. הועדה פרסמה, בתחילת 2006, את מסקנותיה שכללו המלצות בששת הנושאים הבאים:

  1. פירוט על מהו הרכב ומהי עבודת הדירקטוריון, לרבות שיפור עצמאותו.
  2. מהו הרכב ומהי עבודת ועדת הביקורת.
  3. כיצד יש לאשר עסקאות עם בעלי שליטה.
  4. איך לייצר מנגנוני בקרה נוספים.
  5. מהם הדרישות מגופים מוסדיים.
  6. המלצה לכינון בית משפט מתמחה לדיני חברות ודיני ניירות ערך.

יחד עם זאת, כמדינת יהודים (נאורה כמובן) אימוץ המסקנות לווה בביקורת מצד הגורמים העסקיים על כך שההמלצות אינן תואמות את הסביבה העסקית השלטת בישראל.

כפי שניתן להבין ישנן מספר מסגרות עבודה / תקנות לקוד ממשל תאגידי.
מסגרת העבודה העיקרית שהנחתה את הועדה, הייתה קוד הממשל התאגידי בבריטניה, ולהלן מסגרות נוספות:

ניתן למצוא דוגמאות נוספות, ומדינות נוספות באתר המכון לממשל תאגידי האירופאי.

כתבו והגיבו לגבי מסגרות נוספות, שימו לב, הפוסט הבא יוקדש למסגרות עבודה לממשל טכנולוגיית המידע.

פורסם בקטגוריה דרישות חוק ורגולציה, כללי, ממשל, מתודולוגיות וסטנדרטים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *