ממשל וניהול טכנולוגיית המידע – מצא את ההבדלים

פרסום הגרסה החדשה למסגרת העבודה קוביט –  COBIT 5 לטובת קבלת הערות מהשטח (עדיין לא הגרסה הרשמית, אבל, אלו רוח הדברים), חידד והעלה מחדש את הויכוח הקיים לגבי ההבדלים בין ממשל טכנולוגיית המידע לניהול טכנולוגיית המידע.

למרות שמסגרת העבודה המקובלת לממשל טכנולוגיית המידע הינה קוביט, רבים טוענים כי מסגרת זו היא לניהול טכנולוגיית המידע ולא לממשל.

אז מה הבדל בין ממשל לניהול? ומי אחראי למה?

בואו ננסה לעשות סדר. כמו דברים רבים אחרים, ההבדלים הם בעיקר השקפה, ולא כולם יסכימו להבחנה הדקה בין האפשרויות. יתרה מזאת, אני בטוח שישנם כאלה החושבים שפעילות מסוימת היא ממשל, אחרים יטענו שמדובר בניהול, וזה בסדר. כל מי שלמד מדעים שאינם מדויקים (מדעי הדשא למיניהם), יודע שאין תשובה אחת נכונה, אלא נימוקים וסיבות, למה כן ולמה לא. מדובר בפרספקטיבה סובייקטיבית לחלוטין.

לדעתי האישית: ההבדל הגדול ביותר בין ממשל לניהול הוא איך ומה.

בכל שנותיי כמבקר ויועץ, תמיד הגדשתי את ההבדל בין כתיבת מדיניות (Policy / Guidelines) לבין נהלי עבודה (Procedure / working document / standard / approach). הראשון מתאר מה הארגון רוצה בנושאים הספציפיים ומהם הקווים המנחים שלו ליישום רצון זה, ואילו השני מגדיר איך הוא מתכוון לבצע וליישם זאת.

גם בממשל אל מול ניהול, זהו מהות ההבדל. ממשל מתאר מה צריך לעשות ומהם הקווים המנחים לביצוע ואילו הניהול מגדיר איך מבצעים בפועל.

עבודה לפי עקרונות ממשל, מחייבת את הארגון לחשוב מהם הקווים המנחים ולא אופן הביצוע. הביצוע הוא ניהולי. מכאן אפשר להסיק מי אחראי למה.

הגוף המושל (Governing Body) הנו הגוף האחראי על קביעת המקום שאליו הארגון שואף להגיע הקווים הכללים לדרך הגעתו לשם. בארגונים גדולים (ומתוקנים) זהו הדירקטוריון. מצד שני, כיוון שאני חי את השטח ולא בלה לה לנד, אני יודע שברוב הארגונים בישראל, הדירקטוריון אינו גוף חזק מספיק אל מול הנהלת הארגון ו/או בעליו. ולכן בהרבה מקרים בישראל, אין הפרדה ברורה בין הגוף המושל אל מול הגוף המנהל (מבלי להיכנס להתפלספות, יש הטוענים כי זהו תוצר של ריכוזיות יתר כאשר לא מעט חברי דירקטוריונים הם אנשי שלומם של הטייקונים במשק).

לעומת הדירקטוריון עומדת הנהלת הארגון. על ההנהלה לתכנן ולפתח את הדרך למעשים, וזאת על מנת להשיג את התוצאות המצופות ממנה. בסופו של יום, על זה נמדדת הצלחת ארגון לא? האם ההנהלה הצליחה להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבור בעלי העניין (בעלים ובעלי מניות המיוצגים ע”י מועצת המנהלים).

לסיכום, ההבדל בין ממשל לניהול גם בא לידי ביטוי במעגל החיים של כל אחת מהן:

ממשל = הערכה, כיוון, ניטור (Evaluate – Direct – Monitor).

ניהול = תכנון, בניה, שימוש, ניטור (Plan – Develop – Run – Monitor).

זהו ההבדל בעיני בין ממשל וניהול. חושבים אחרת? רוצים לחדד? אתם מוזמנים להגיב…

פורסם בקטגוריה כללי, ממשל, מתודולוגיות וסטנדרטים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *